რაოდენობის გაანგარიშება

გამოთვალეთ ფილების რაოდენობა

გამოთვალეთ მეტრი